IFIA JÄSENET
IFIA: n ensisijaisen elimen muodostavat IFIA: n jäsenet luokitellaan kolmeen täys-, kirjeenvaihto- ja yhteistyöryhmään äänestystilanteen, perustamispäivän ja toiminnan tyypin mukaan.
PelataTauko
Slider

IFIA YHTEISTYÖN JÄSENET

Yhteistyöhön osallistuvat kansainväliset keksintönäyttelyt, joita järjestetään vuosittain IFIA. Heillä ei ole äänioikeutta.

Yhteenveto oikeuksista:

  • Puhu yleiskokouksessa
  • Päivitys täysjäsenyyteen saavuttaessa toimintavaihe
  • IFIA: n palvelut ja tarjoukset tapahtumien rekisteröinnistä jne.
  • Akkreditointi (IFIA-jäsenyystodistus).

Yhteistyössä toimivat jäsenet

tyhjä

Yhteistyössä toimivat jäsenet

Yhteistyössä toimivien jäsenten vastuut

Yhteistyössä toimivien jäsenten on tehtävä seuraavat toimet IFIA-tavoitteiden edistämiseksi:

1. Osallistuminen IFIA-tapahtumiin (vähintään kerran vuodessa)

2. Osallistuminen kahdesti vuodessa pidettäviin yleiskokouksen kokouksiin (osallistuminen on mielivaltaista, mutta ilman äänioikeutta)

3. Vuosikertomuksen toimittaminen IFIA
i. Yhdistyksen aktiivisten jäsenten lukumäärä
ii. Järjestettyjen kansallisten tai kansainvälisten tapahtumien, kuten koulutustilaisuuksien, näyttelyiden, seminaarien, konferenssien tai kongressien jne. Lukumäärä
iii. Täysi raportti keksinnöistä, jotka on kaupallistettu
iv. Toimitetaan uusin raportti yhteisöjohtajuudesta
v. osallistumiskertomuksen toimittaminen IFIA-tapahtuma
4. Vuotuisen jäsenmaksun maksaminen ajoissa

Jos jokin yhteistyössä toimineista jäsenistä ei toimi edellä mainittujen kriteerien perusteella, puheenjohtajavaltio esittelee toimeenpanokomitealle raportin toimimattomuudestaan, heidän jäsenyytensä keskeytetään ja jäsenyydestä päätetään seuraavassa yleiskokouksessa tapaaminen.