IFIA JÄSENET
IFIA: n ensisijaisen elimen muodostavat IFIA: n jäsenet luokitellaan kolmeen täys-, kirjeenvaihto- ja yhteistyöryhmään äänestystilanteen, perustamispäivän ja toiminnan tyypin mukaan.
PelataTauko
Slider

IFIA TÄYSISET JÄSENET

IFIA Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yleiskokouksessa, ja niihin kuuluvat kansalliset yhdistykset, joiden tavoitteet ja toiminta vastaavat suurelta osin federaation tavoitteita ja toimintaa.

Yhteenveto oikeuksista:

  • Puhu ja äänestä yleiskokouksessa.
  • Kelpoisuus IFIA: n hallintoelimiin.
  • Korkeimmat IFIA: n palvelut ja parhaat tarjoukset tapahtumarekisteröinnistä jne.
  • Akkreditointi (IFIA-todistus täysjäsenyydestä).

Profiili:

  • Kansalliset keksijä / innovaatioyhdistykset / instituutiot / yhdistykset
  • Tutkijoiden, tutkijoiden ja yrittäjien yhdistykset
  • Innovaatiokeskukset ja tutkimuskeskukset

Täysjäsenet

tyhjä

Liput, joihin on lisätty sininen piste, tunnistetaan ehdokasjäseniksi. Jäsenehdokkaat ovat kehityksen alkuvaiheessa olevia kansallisia yhdistyksiä tai täysjäseneksi hakevia yhdistyksiä. Heillä ei ole äänioikeutta. Jos he osallistuvat vahvasti IFIA: n toimintaan, heidät voidaan hyväksyä varsinaisiksi jäseniksi saatuaan toimeenpanevan komitean hyväksynnän.

TÄYDELLISET JÄSENET

FULL JÄSEN vastuut

Täysjäsenet ovat vastuussa seuraavien toimintojen suorittamisesta IFIA-tavoitteiden edistämiseksi:

1. Osallistuminen IFIA-tapahtumat (vähintään kerran vuodessa)

2. Osallistuminen joka toinen vuosi pidettäviin yleiskokouksen kokouksiin (täysjäsenen läsnäolo on pakollista. Muussa tapauksessa heidän on lähetettävä valtakirja, joka valtuuttaa toisen jäsenen äänestämään. Jos osallistumatta kahteen peräkkäiseen yleiskokouksen kokoukseen johtaa täysjäsenyyden keskeyttäminen )

3. Vuosikertomuksen toimittaminen IFIA: lle
i. Yhdistyksen aktiivisten jäsenten lukumäärä
ii. Järjestettyjen kansallisten tai kansainvälisten tapahtumien, kuten koulutustilaisuuksien, näyttelyiden, seminaarien, konferenssien tai kongressien jne. Lukumäärä
iii. Täysi raportti keksinnöistä, jotka on kaupallistettu
iv. Toimitetaan uusin raportti yhteisöjohtajuudesta
v. IFIA-tapahtumaan osallistumista koskevan raportin toimittaminen
4. Vuotuisen jäsenmaksun maksaminen ajoissa

Jos joku varsinaisista jäsenistä ei toimi edellä mainittujen kriteerien perusteella, puheenjohtajavaltio esittää toimeenpanon puuttumisesta raportin toimeenpanevalle komitealle, heidän jäsenyytensä keskeytetään ja jäsenyydestään päätetään seuraavassa yleiskokouksessa. Yleiskokous.