IFIA TÄYSISET JÄSENET

IFIA Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yleiskokouksessa, ja niihin kuuluu kansallisia yhdistyksiä, joiden tavoitteet ja toiminta vastaavat suurelta osin liittovaltion tavoitteita ja toimintaa.

Yhteenveto oikeuksista:

Puhu ja äänestä yleiskokouksessa.
Kelpoisuus IFIA: n hallintoelimiin.
Korkeimmat IFIA: n palvelut ja parhaat tarjoukset tapahtumien rekisteröinnistä jne.
Akkreditointi (IFIA-todistus täysjäsenyydestä).

Profiili:

Kansalliset keksijä / innovaatioyhdistykset / instituutiot / yhdistykset

Tutkijoiden, tutkijoiden ja yrittäjien yhdistykset

Innovaatiokeskukset ja tutkimuskeskukset

ehdokkaat

Liput, joihin sininen piste on asetettu, tunnistetaan ehdokasjäseniksi. Ehdokasjäsenet ovat kehityksen varhaisessa vaiheessa olevia kansallisia yhdistyksiä tai yhdistyksiä, jotka haluavat tulla täysjäseniksi. Heillä ei ole äänioikeutta. Jos he osallistuvat voimakkaasti IFIA: n toimintaan, heidät voidaan hyväksyä varsinaisiksi jäseniksi saatuaan toimeenpanevan komitean hyväksynnän.

FULL JÄSEN vastuut

Koko jäsenet ovat vastuussa seuraavien toimien toteuttamisesta IFIA: n tavoitteiden edistämiseksi:

1. Osallistuminen IFIA-tapahtumat (vähintään kerran vuodessa)

2. Osallistuminen kahden vuoden välein pidettävään yleiskokouksen kokouksiin (täysjäsenen osallistuminen on pakollista. Muussa tapauksessa heidän on lähetettävä valtakirja, joka valtuuttaa toisen jäsenen äänestämään. Jos osallistuminen kahteen peräkkäiseen yleiskokouksen kokoukseen johtaa koko jäsenyyden keskeyttämiseen. )

3. Vuosikertomuksen toimittaminen IFIA: lle
i. Yhdistyksen aktiivisten jäsenten lukumäärä
ii. Järjestettyjen kansallisten tai kansainvälisten tapahtumien, kuten koulutustilaisuuksien, näyttelyiden, seminaarien, konferenssien tai kongressien jne. Lukumäärä
iii. Täysi raportti keksinnöistä, jotka on kaupallistettu
iv. Toimitetaan uusin raportti yhteisöjohtajuudesta
v. IFIA-tapahtumaan osallistumista koskevan raportin toimittaminen
4. Vuotuisen jäsenmaksun maksaminen ajoissa

Jos jokin täysjäsen ei toimi edellä mainittujen kriteerien perusteella, puheenjohtajavaltio esittää toimeenpanokomitealle raportin toiminnan puutteesta, heidän jäsenyytensä keskeytetään ja jäsenyydestä päätetään seuraavassa yleisessä komiteassa. Kokouksen kokous.