IFIA: n eurooppalainen verkosto

Eurooppalaiset keksijät

IFIA European Network on IFIA: n työryhmä, jonka puheenjohtaja on suoraan hallinnassa ja joka koostuu IFIA: n eurooppalaisista jäsenistä innovoinnin edistämiseksi Euroopan tasolla.

Verkoston päätehtävänä on luoda ja ylläpitää hyviä ja säännöllisiä yhteyksiä Euroopan parlamenttiin, Euroopan komissioon ja luoda yhteyksiä Euroopan patenttivirastoon (EPO) patenttihakemusten laatimisen helpottamiseksi.

IFIA EUROOPPALAISEN KEHITTÄJÄN VERKKO INNOVAATIOIDEN PARANTAMISEKSI

Määritelmä

1. Tämä on IFIA: n työryhmä. Se koostuu eurooppalaisista IFIA: n jäsenistä, jotka ilmoittavat osallistuneensa IFIA: n EUROOPPALAISEN KEHITTÄJÄN VERKKOON INNOVAATIOIDEN VAHVISTAMISEKSI (kuten yllä olevassa verkostossa).

2. Verkosto tarkoittaa, että se on osa IFIA: ta, presidentin suoran alaisuudessa ja toimeenpanevan komitean (ExCo) valvonnassa.

3. Siksi verkosto:

i) toteuttaa yleiskokouksen tai yleisen edustajakokouksen päättämät toimet,

ii) toimivat presidentin yleisten tai erityisten ohjeiden mukaisesti,

iii) ehdottaa presidentille uusia toimia,

iv) raportoitava suoraan puhemiehelle.

Maat

4. Verkoston maantieteellinen pätevyysalue ei rajoitu EU: n jäsenvaltioihin, se on Atlantin valtamereltä Ural-vuorelle.

5. Sen on kuitenkin pidettävä silmällä EU: n politiikka suhteessa muihin Euroopan maihin.

Toiminnot ja toiminnot

6. Verkoston päätehtävät ovat:

a) Luo ja ylläpitää hyviä ja säännöllisiä yhteyksiä Euroopan parlamenttiin, Euroopan komissioon asiaankuuluvien linjojen, Brysselin ja Luxemburgin yksiköiden välityksellä.

b) Luo ja ylläpitää suhteita Brysselin tärkeimpiin aulaihin, erityisesti kahta eurooppalaista kansalaisjärjestöä, jotka edustavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

c) Luo ja ylläpitää suhteita joihinkin EP: n varapuheenjohtajiin ja / tai heidän toimistoihinsa.

d) Luo yhteydet Euroopan patenttivirastoon (EPO).

Talous

7. IFIA ei vaadi lisämaksuja jäseniltä,

8. Verkoston kulut maksetaan IFIA: n budjetista

Käytäntö

9. Verkoston on pysyttävä puolueettomana elimenä, kuten myös IFIA, johon se kuuluu. Tämä tarkoittaa, että osasto:

i) ei saa viedä eteenpäin minkään tietyn maan tai maaryhmän asiaa,

(ii) pannaan täytäntöön IFIA GA: n ja / tai ExCon ​​päättämät politiikat.

Suunta

10. Verkoston työtä johtavat presidentti ja koordinaattorit.

11. Koordinaattorit valitsee ExCo.

12. Verkostoa edustavat edustajat, joille presidentti on uskonut.

Kääntää "