IFIA: n toimeenpanevan komitean jäsenet

IFIA Johtoryhmän jäsenet, jotka koostuvat enintään kolmanneksesta IFIA: n varsinaisista jäsenistä, valitaan yleiskokouksessa kahdeksi vuodeksi. He varmistavat, että yleiskokouksen päätökset toteutetaan IFIA: n puitteissa, ovat vastuussa mahdollisesta jatkotoimesta valiokunnat ja IFIA: n työryhmät, ja tarkastelevat jäsenhakemuksia eri jäsenluokille. Toimeenpanevan komitean jäsenet kokoontuvat kahdesti vuodessa ja työskentelevät vapaaehtoisesti.

IFIA: n perussäännön ja IFIA: n toimeenpanevan komitean jäsenten hyväksynnän mukaan toimeenpanevan komitean ehdokkaiden odotetaan lähettävän pyyntönsä IFIA: n sihteeristölle virallisessa kirjeessä, joka sisältää jäsenmaksun maksaneen yhdistyksen johtajan allekirjoituksen. Ne, jotka eivät ole osallistuneet kahteen viimeksi pidettyyn IFIA-kokoukseen, eivät ole oikeutettuja hakemaan toimeenpanevan komitean ehdokkuutta. Valitut jäsenet työskentelevät vapaaehtoisesti.

Lisäksi niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1. Halukkuus ja kyky varata IFIA: n työhön tarvittava aika ja resurssit

2. Hallussaan tieto ja kyky osallistua IFIA: n missioon ja strategiaan

3. Hallussaan riittävästi kokemusta ja tietoa IFIA: n toiminnasta

4. Osallistu vahvasti IFIA: n toimintaan ja kokouksiin

5. Ole IFIA: n jäsen vähintään 2 vuotta