IFIA: n toimeenpanevan komitean kokous

Kahden vuoden välein pidettävän IFIA: n toimeenpanevan komitean kokouksen päätavoitteena IFIA: n presidentin kutsuttua on vahvistaa yksimielinen sopimus kokouksen esityslistalla esitetyistä asioista. Toimeenpanevan komitean jäsenet, jotka yleiskokous valitsee kahdeksi vuodeksi, päästä yksimielisyyteen esitetyistä asioista.

IFIA: n toimitusjohtaja on velvollinen toimittamaan raportin IFIA: n budjetin ja keinojen puitteissa toteutetusta toiminnasta IFIA-aseman vahvistamiseksi globaalilla tasolla.

Uusien jäsenten vastaanottaminen on yksi velvollisuuksista, jotka kuuluvat EXCO: n jäsenten lainkäyttövaltaan. Lisäksi joko presidentin tai jäsenten ehdottamat hankkeet on esitettävä kokouksessa, jotta voidaan tutkia niiden toteuttamismahdollisuuksia. Keksinnön ja innovaatioiden alan kansainvälisten tapahtumien järjestäminen on toinen aihe, jonka on saatava EXCO-jäsenten hyväksyntä.

Kääntää "