IFIA-kongressi

Kuten IFIA: n perussäännössä on määritelty, kongressit järjestetään eri maissa tutkimaan IFIA: n alueella tärkeitä kysymyksiä ja edistämään kiinnostusta käsitellä ongelmia jäsenten keskuudessa. Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua kongressiin ja tarjota tehokkaita ratkaisuja IFIA: n toiminnan tehostamiseksi. Jokaisella kongressilla on oma teema, johon kaikki puheenvuorot ja keskustelut ovat suuntautuneet.

Kääntää "