IFIA: n yleiskokouksen kokous

IFIA: n varsinainen yleiskokous pidetään joka toinen vuosi milloin tahansa yleiskokouksen tai toimeenpanevan komitean päätöksellä tehdä päätöksiä IFIA: lle kriittisesti tärkeistä kysymyksistä, kuten presidentin ja toimeenpanevan komitean jäsenten valitseminen, IFIA: n yleisen politiikan ja ohjelman strategian määrittelemiseksi. , joka vahvistaa vuosittaiset merkintäpolitiikat, muuttaa perussääntöä, karkottaa jäsenet ja hyväksyä sihteeristön ehdottamat presidentin ja toimeenpaneva komitean jäsenet.

Ylimääräinen yleiskokouksen kokoukset järjestetään, kun presidentti pitää sitä tarpeellisena tai vähintään viidesosa täysjäsenistä vaatii sitä sihteeristölle kirjallisesti. Toimeenpanevan komitean jäsenet voivat toimittaa presidenttille raportin, jossa ehdotetaan ylimääräisen kokouksen järjestämistä. Kutsuun sisältyy alustava esityslista, ja edustajat voivat kuukauden kuluessa lisätä uusia asioita esityslistalle.

Kaikki jäsenet voivat osallistua keskusteluihin, mutta vain täysjäsenillä on äänioikeus. Jokaisella täysjäsenellä on yksi ääni. Poissa oleva valtuuskunta voi myös lähettää sihteeristölle äänioikeudensa asiamiehenä yhdestä tai useammasta esityslistan kohdasta.

Vuosina 2008–2014 kattavat yleiskokouksen kokousten raportit esitetään:

Kääntää "