JÄSEN VELVOLLISUUDET

IFIA JÄSENEN VELVOLLISUUDET

Seuraavat IFIA-jäsenen velvoitteet tulisi täyttää:

1. Osallistuminen IFIA-tapahtumiin

Jäsenten on osallistuttava vähintään kerran vuodessa IFIA: n virallisesti tunnustettuihin tapahtumiin, joiden luettelon voit nähdä alla olevasta linkistä, ja esitellä kansallisten keksijöiden saavutuksia keksijöiden kansainvälisen tunnustamisen edistämiseksi: https://www.ifia.com/ifia-event-schedule/

2. Osallistuminen IFIA: n yleiskokouksen kokouksiin

Tämä kokous pidetään joka toinen vuosi yhdessä IFIA: n jäsenmaista. Jäsenille ilmoitetaan kokouksen päivämäärä ja paikka 3–1 kuukautta ennen tapahtumaa. Koko jäsenten läsnäolo on pakollista, mikäli he eivät pääse osallistumaan millään tavalla, heidän on lähetettävä valtakirja, joka valtuuttaa toisen jäsenen äänestämään heidän puolestaan. Ei osallistuminen kahteen peräkkäiseen yleiskokouksen kokoukseen johtaa koko jäsenyyden keskeyttämiseen.

3.Vuotuiskertomuksen toimittaminen IFIA: lle

Kaikkien jäsenten on pidettävä IFIA: n sihteeristöä ajan tasalla kaikista toimistaan, joita he suorittavat vuosittain tietoisuuden lisäämiseksi keksinnöstä ja innovaatioista. Kunkin vuoden joulukuussa jäsenten odotetaan lähettävän vuotuisen toimintakertomuksen, joka sisältää raportin seuraavista aiheista:

  • yhdistyksen johto ja jäsenet
  • järjestänyt kansallisia tai kansainvälisiä tapahtumia, kuten koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, seminaareja, konferensseja tai kongresseja jne.
  • keksinnöt, jotka on kehitetty, patentoitu, prototyyppi tai kaupallistettu yhdistysten avustuksella
  • osallistuminen IFIA-tapahtumiin

4.Vuotuisen jäsenmaksun maksaminen

IFIA: n perussäännön mukaan jäsenet ovat velvollisia maksamaan jäsenmaksunsa kunkin vuoden tammikuussa. Jäsenmaksu vaihtelee maan tilanteen mukaan alikehittyneistä, kehittyneistä ja kehittyneistä maista.

Jos jokin täysjäsen ei toimi edellä mainittujen kriteerien perusteella, puheenjohtajavaltio esittelee toimeenpanokomitealle raportin sitoutumattomuudesta, heidän jäsenyytensä keskeytetään ja jäsenyydestä päätetään seuraavassa yleiskokouksessa tapaaminen.